Waardevol teamcoachingstraject

“Waardevol teamcoachingstraject dat geholpen heeft om verandering binnen onze organisatie op een juiste manier te kunnen begeleiden, aan te pakken en hier mee om te kunnen gaan.

Ook heeft het voor mij een belangrijke stap gevormd in de samenwerking binnen ons team en met mijn direct collega’s. Hiermee is het begrip voor elkaars standpunten en achtergronden toegenomen, de samenwerking verbeterd en staan we nu met elkaar veel meer stil bij wat onze rol is en dat werkt zelfs ook door in de persoonlijke waardering voor elkaar. Waardering voor de teamcoaching: 9.”

Emile, Client Relationship Manager

Waardevol teamcoachingstraject